Werken bij onze Praktijk.

Als zorgprofessional kunt u in aanraking komen met een bijzondere hulpvraag. U zult dan zelf hoogstwaarschijnlijk ervaren dat iemand met een euthanasiewens tegen veel blokkades aanloopt. Dit geeft een wrang gevoel en roept op tot het bieden van de juiste hulp.

Wilt u ook hulpvragers respectvol begeleiden? Kom dan werken bij onze praktijk.

Het aanvragen van euthanasie is een intensief proces. De Praktijk voor Euthanasie biedt professionele en persoonlijke begeleiding aan de hulpvrager en diens naasten. Helaas komt het regelmatig voor dat mensen die euthanasie willen, niet de juiste of geen hulp aangeboden krijgen. Hierdoor lijden zij onnodig langer. De Praktijk voor Euthanasie wil iedereen met een euthanasiewens, behalve hulpvragers  van de GGZ, helpen bij het aanvragen van euthanasie.

De Praktijk voor Euthanasie is op zoek naar betrokken trajectbegeleiders en artsen verspreid over Nederland, die ervoor openstaan te worden gebeld in geval van een euthanasieaanvraag. Om ook hulpvragers te begeleiden naar een mooi levenseinde. In beide gevallen zou het gaan om een samenwerking op zzp-basis.

Wilt u meer informatie over wat de functies precies inhouden? Neem dan gerust contact op met Emmy Regelink.

Wilt u ook hulpvragers respectvol begeleiden? Kom dan werken bij onze praktijk.

Het aanvragen van euthanasie is een intensief proces. De Praktijk voor Euthanasie biedt professionele en persoonlijke begeleiding aan de hulpvrager en diens naasten. Helaas komt het regelmatig voor dat mensen die euthanasie willen, niet de juiste of geen hulp aangeboden krijgen. Hierdoor lijden zij onnodig langer. De Praktijk voor Euthanasie wil iedereen (behalve hulpvragers  van de GGZ) die een euthanasiewens heeft, helpen bij het aanvragen van euthanasie.

De Praktijk voor Euthanasie is op zoek naar betrokken trajectbegeleiders verspreid over heel Nederland, daarnaast zoekt de Praktijk voor Euthanasie artsen (door heel het land) die ervoor open staan te worden gebeld in geval van een euthanasieaanvraag. In beide gevalen zou het gaan om een samenwerking op ZZP basis.

Om ook hulpvragers te begeleiden naar een mooi levenseinde. Het is bijzonder mooi om mensen in de laatste fase van hun leven te begeleiden zoals zij dat wensen.

Wilt u meer informatie over wat de functies precies inhouden? Neem dan gerust contact op met Emmy Regelink.

Als een hulpvrager er voor kiest om het euthanasie traject in te gaan verdient diegene, en de naasten, vakkundige aandacht en professionele begeleiding.

Bent u een zorgprofessional en bent u op zoek naar begeleiding of educatie?

Het uiteindelijk doel van de Praktijk voor Euthanasie is een landelijk zorgmilieu waarin hulpvragers met respect en vakkundigheid begeleid worden maar ook dat hun bijzondere hulpvraag serieus word genomen. Om dit te bereiken dienen zorgprofessionals om te beginnen te weten hoe om te gaan met de eerste signalen van deze wens en welk vervolg zij aan de hulpvraag moeten geven.

Zo kan ook de zorgprofessional die emotioneel, professioneel of zelfs moreel niet in staat is de hulpvrager te helpen, wel de juiste collega of begeleider informeren. Dan kan deze persoon de hulpvrager verder begeleiden.

Dit betekent niet dat de hulpvrager altijd in een euthanasie traject hoeft te belanden. Soms blijkt een alternatieve vorm van zorg, zoals bijvoorbeeld kiezen voor de palliatieve zorg, al verlichtend genoeg te zijn. Hierdoor kan de hulpvrager evengoed een respectvol uiteinde tegemoet gaan.

De Praktijk voor Euthanasie helpt zorgprofessionals.

De Praktijk voor Euthanasie informeert, adviseert, begeleidt en traint zorgprofessionals en zorginstellingen vakkundig om te gaan met bijzondere hulpvragers, euthanasie wensen maar ook in Advance Care Planning (het gesprek aangaan over passende zorg in de laatste levensfase).

Heeft u of uw afdeling hier behoefte aan? Dan verwijzen wij u graag naar de pagina voor professionals.

Voor professionals