Een zorgvuldig Euthanasietraject.

Er is vaak al een lange en moeizame weg bewandeld voordat er aan euthanasie wordt gedacht. Het is voor hulpvragers niet makkelijk om voor het eerst hun euthanasiewens te delen met iemand. Het is van groot belang om zo’n wens serieus te nemen en met respect te bewandelen.

Voor hulpvragers die te maken krijgen met deze of andere obstakels staan wij klaar.

Een euthanasie traject gaat iemand niet zomaar in. En er wordt ook niet zomaar voor gekozen. Aan euthanasie wordt pas gedacht als er sprake is van een ondraaglijk en uitzichtloos lijden. De hulpvrager kan en wil op deze manier niet verder leven. De missie van de Praktijk voor Euthanasie is om de hulpvrager een zorgvuldig traject te bieden en de zware keuze met respect en grote zorg te behandelen. Het is gebruikelijk dat een euthanasieverzoek eerst met de huisarts wordt besproken. Het komt in de praktijk helaas voor dat de huisarts het verzoek niet kan inwilligen vanwege tijdgebrek of vanuit morele kwesties. Zij mogen het verzoek weigeren. Wat nu?

Voor hulpvragers die te maken krijgen met deze of andere obstakels staan wij klaar.

Een euthanasie traject gaat iemand niet zomaar in. En er wordt ook niet zomaar voor gekozen. Aan euthanasie wordt pas gedacht als er sprake is van een ondraaglijk en uitzichtloos lijden. De hulpvrager kan en wil op deze manier niet verder leven. De missie van de Praktijk voor Euthanasie is om de hulpvrager een zorgvuldig traject te bieden om de zware keuze met respect en grote zorg te behandelen. Het is gebruikelijk dat een euthanasieverzoek eerst met de huisarts wordt besproken. Het komt in de praktijk helaas voor dat de huisarts het verzoek niet kan inwilligen vanwege tijdgebrek of vanuit morele kwesties. Zij mogen het verzoek weigeren. Wat nu?

Bij de Praktijk voor Euthanasie begeleiden wij zowel de hulpvrager als de naasten tijdens het traject.

Het euthanasie traject van onze praktijk.

Hieronder hebben we stapsgewijs het traject voor u neergezet.

Afspraak met onze trajectbegeleider.

Zodra u contact met ons heeft opgenomen, vindt er binnen drie werkdagen een afspraak plaats. Een trajectbegeleider komt naar uw huis en luistert naar uw verhaal. Samen met u, en eventueel uw familie, worden de wensen besproken en het traject uitgelegd.

Indien de wens blijft dat de Praktijk voor Euthanasie het euthanasietraject gaat begeleiden, wordt er een overeenkomst gesloten tussen de Praktijk voor Euthanasie en de hulpvrager.

Vervolgafspraak met onze trajectbegeleider en een arts.

Na de eerste afspraak komt de trajectbegeleider samen met een arts op huisbezoek om kennis te maken. Deze arts zal de gesprekken voeren, zich verdiepen in het euthanasieverzoek en na zijn bevindingen wel of geen akkoord geven.

Onafhankelijke beoordeling door een SCEN arts.

Nadat de arts akkoord is, schakelt deze arts een SCEN-arts (Steun en Consultatie bij Euthanasie in Nederland) in. Het is wettelijk verplicht dat een tweede arts een onafhankelijk advies uitbrengt bij een euthanasieverzoek.

De datum vaststellen.

Zodra beide artsen akkoord zijn, wordt in overleg met u en uw familie een datum afgesproken waarop de euthanasie gaat plaatsvinden.

Indien er geen akkoord wordt gegeven, kiest de Praktijk voor Euthanasie ervoor om niet verder te gaan met het traject. Het tarief zal dan vanzelfsprekend aangepast worden.

Wettelijke- en administratieve verwerking.

De trajectbegeleider en de arts zullen ieder hun eigen administratieve handelingen en formaliteiten die nodig zijn ten aanzien van de euthanasie en de bijbehorende wetgeving in orde brengen.

De dag van euthanasie.

Op de dag van de euthanasie, plaatst een door de arts ingeschakelde (ambulance-)verpleegkundige een infuus. Vervolgens komt de arts met de benodigde medicatie om de euthanasie uit te voeren.

De trajectbegeleider is aanwezig om u en uw naasten te begeleiden. De euthanasie zal door de arts uitgevoerd worden.

Gemeentelijke controle.

Na het overlijden meldt de arts de euthanasie bij de gemeentelijke lijkschouwer. Deze komt schouwen en de procedure controleren.

Wettelijke toetsing.

Vervolgens komt het dossier bij de toetsingscommissie terecht die zal beoordelen of er volgens de wet is gehandeld.

Persoonlijke nazorg voor uw naasten.

Een maand na het overlijden neemt de trajectbegeleider contact op met de nabestaanden. Indien gewenst kunnen zij worden geadviseerd over professionele hulp voor het bieden van extra nazorg en begeleiding door externe partijen.

Wet- en regelgeving.

Bij de Praktijk voor Euthanasie werken we geheel volgens de wet. Verzoeken om hier soepeler mee om te gaan, worden niet ingewilligd. Alle hulpvragers, buiten cliënten van de GGZ om, met een euthanasiewens kunnen een afspraak maken bij de Praktijk voor Euthanasie.

Wilt u meer weten over de huidige wet- en regelgeving ten aanzien van euthanasie? Dan verwijzen wij u graag door naar de: website van de Rijksoverheid. Hier kunt u meer lezen over de strenge eisen die aan een arts gesteld worden.

Het tarief voor dit euthanasie traject.

De Praktijk voor Euthanasie is als particuliere onderneming gestart.
Hierdoor dienen de kosten gemaakt die gemaakt worden door te belast worden aan de hulpvrager of naasten.

Wilt u meer informatie over de kosten? Kijkt u dan gerust op de pagina over het tarief.

Het Tarief