Ook voor professionals staan wij klaar.

Het uiteindelijk doel van de Praktijk voor Euthanasie is een landelijk zorgmilieu creëren waarin hulpvragers met respect en vakkundigheid begeleid worden. Om dit te bereiken, informeert, adviseert, begeleidt en traint de Praktijk voor Euthanasie zorgprofessionals en zorginstellingen

Obstakels voor hulpvragers kunnen al ontstaan bij de zorginstelling.

Het kan bij verzorgend en verplegend personeel voorkomen dat een cliënt aangeeft niet verder te willen leven. Hoe wordt er dan gereageerd op zo’n wens? Schrikt het personeel ervan? Of reageren ze afwerend met; “Morgen heeft u vast een betere dag!” Het kan voor de cliënt echter een serieuze wens zijn, die niet gehoord wordt. Dit kan door gebrek aan kennis, ervaring of ethische bezwaren van het personeel komen.

De Praktijk voor Euthanasie traint hulpverleners en geeft handvaten om de juiste gesprekstechnieken te hanteren.

Obstakels voor hulpvragers kunnen helaas al ontstaan bij de zorginstelling.

Het kan bij verzorgend en verplegend personeel voorkomen dat een cliënt aangeeft niet verder te willen leven. Hoe wordt er dan gereageerd op zo’n wens? Schrikt het personeel ervan? Of reageren ze afwerend met; “Morgen heeft u vast een betere dag!” Het kan voor de cliënt echter een serieuze wens zijn die niet gehoord wordt. Dit kan door gebrek aan kennis, ervaring of ethische bezwaren van het personeel komen.

De Praktijk voor Euthanasie traint hulpverleners en geeft handvaten om de juiste gesprekstechnieken te hanteren.

Bij de Praktijk voor Euthanasie begeleiden wij zowel de hulpvrager als de naasten tijdens het euthanasie traject. Het is immers een intensief proces.

Euthanasie blijkt niet altijd het antwoord, welke alternatieven zijn er dan?

Soms komen iemand met een euthanasieverzoek, maar blijkt uit de gesprekken dat euthanasie niet de meest wenselijke optie is voor de hulpvrager. Het is dan belangrijk om ook andere mogelijkheden te bespreken, zoals bepaalde medicatie niet meer te gebruiken of de mogelijkheid om infecties niet meer te behandelen.

Advance Care Planning (ACP).

Advance Care Planning (ACP) is het gesprek aangaan over passende zorg in de laatste levensfase. Zorgpersoneel kan dan het gesprek over levensbeëindiging aangaan in plaats van uit de weg gaan. De hulpvrager voelt zich dan gehoord en voelt zich vrij om de wensen te uiten. Op het moment dat er daadwerkelijk keuzes gemaakt moeten worden, is het voor zowel de hulpvrager, de familie als voor de arts duidelijk hoe de laatste levensfase eruit komt te zien en hoeven er niet ad-hoc beslissingen genomen te worden.

De Praktijk voor Euthanasie biedt ACP-trainingen voor zowel intramurale als extramurale zorg. In deze trainingen leren medewerkers onder andere hoe ze met een levensbeëindigingverzoek moeten omgaan, hoe ze op een adequate manier kunnen reageren en wat de opties zijn voor een cliënt binnen euthanasie en palliatieve zorg.

De praktijk voor Euthanasie kan helpen.

Wilt u meer informatie over deze trainingen? Neem dan contact met ons op om de diverse mogelijkheden te bespreken. Wij bieden zowel trainingen incompany als op een externe locatie aan.

De trainingen op locatie worden gegeven in een mooi en inspirerend paviljoen aan het strand van Noord-Holland en zijn inclusief een luxe lunch. De setting, de locatie en de luxe aankleding zorgen ervoor dat de materie zo effectief mogelijk zal worden opgenomen. Daarnaast werkt het bevorderend voor de teambuilding van de zorgcollega’s.

Bent u een zorgprofessional die zich in wil zetten voor hulpvragers?

Ervaart u als zorgprofessional dat mensen met een euthanasiewens tegen blokkades aanlopen en raakt dit u? Wilt u hen graag vakkundig en respectvol begeleiden? De Praktijk voor Euthanasie is op zoek naar betrokken trajectbegeleiders en artsen die ervoor open staan te worden gebeld in geval van een euthanasieaanvraag. Om ook hulpvragers te begeleiden naar een mooi levenseinde. Het is bijzonder mooi om mensen in de laatste fase van hun leven te begeleiden zoals zij dat wensen.

Werken bij onze praktijk