De mensen en de motivatie achter de Praktijk voor Euthanasie.

Het komt te vaak voor dat mensen met een bijzondere hulpvraag zich niet gehoord voelen. Ze weten niet welke wegen zij moeten bewandelen en naasten krijgen niet de juiste begeleiding. De Praktijk voor Euthanasie biedt een helpende hand.

Emmy Regelink verpleegkundige en zorgconsulente palliatieve zorg

Oprichtster Emmy Regelink is al sinds haar zestiende werkzaam in de zorg. Begonnen als ziekenverzorgende heeft ze zich door de jaren heen steeds verder gespecialiseerd als psychiatrisch verpleegkundige en zorgconsulente palliatieve zorg. Niet alleen bij mensen thuis maar ook op diverse verpleegafdelingen en hospices heeft ze veel ervaring opgedaan in de terminale zorg.

Ze kwam regelmatig in aanmerking met mensen met een bijzondere hulpvraag, om te stoppen met het leven. Deze mensen werden echter niet altijd serieus genomen of wisten niet hoe ze deze weg moesten bewandelen. Het is namelijk geen alledaags verzoek en er heerst vaak onbegrip vanuit de omgeving. Voor huisartsen is het, naast een tijdrovende hulpvraag, ook een ethische kwestie. Ze kunnen en mogen daarom weigeren. Mensen hebben hierdoor een onnodig lange lijdensweg, iets wat Emmy maar moeilijk kon aanzien.

Emmy Regelink verpleegkundige en zorgconsulente palliatieve zorg

Oprichtster Emmy Regelink is al sinds haar zestiende werkzaam in de zorg. Begonnen als ziekenverzorgende heeft ze zich door de jaren heen steeds verder gespecialiseerd als psychiatrisch verpleegkundige en zorgconsulente palliatieve zorg. Niet alleen bij mensen thuis maar ook op diverse verpleegafdelingen en hospices heeft ze veel ervaring opgedaan in de terminale zorg.

Ze kwam regelmatig in aanmerking met mensen die een bijzondere hulpvraag hadden, namelijk om te stoppen met het leven. Deze mensen werden echter niet altijd serieus genomen of wisten niet hoe ze deze weg moesten bewandelen. Het is namelijk geen alledaagse hulpvraag en er heerst vaak veel onbegrip vanuit de omgeving. Voor huisartsen is het, naast een tijdrovende hulpvraag, ook een ethische kwestie. Ze kunnen en mogen deze daarom weigeren. Mensen hebben hierdoor een onnodig lange lijdensweg, iets wat Emmy maar moeilijk kon aanzien.

Euthanasie is een keuze die wordt genomen bij ondraaglijk lijden en een uitzichtloos leven. Het is dan ook van groot belang deze keuze met respect en grote zorg te behandelen.

Het doel van de Praktijk voor Euthanasie.

Als verpleegkundige en zorgconsulente palliatieve zorg, kwam ze door deze ervaringen op het idee om mensen met een euthanasiewens te ondersteunen. Om een luisterend oor te bieden, professionele hulp te geven en het administratieve proces over te nemen. Euthanasie is een keuze die wordt genomen bij ondraaglijk lijden en een uitzichtloos leven. Het is daarom fijn als iemand u bij de hand neemt in dit proces en veel zaken kan overnemen.

Met volle overtuiging is Emmy daarom de Praktijk voor Euthanasie begonnen. Ondanks dat ze weet dat ze een ethische kwestie aansnijdt, overheerst de wens om mensen hierbij te helpen. Om mensen een waardig einde te geven.

Een team van artsen.

De Praktijk voor Euthanasie heeft een samenwerking met meerdere artsen op het gebied van palliatieve zorg. De artsen zijn verantwoordelijk voor het accorderen van het euthanasieverzoek en het inlichten van de tweede arts, meestal een SCEN-arts. Als deze achter het verzoek staat, kan de arts het proces vervolgen tot het uiteindelijk uitvoeren van de euthanasie.

Een van de artsen die samenwerkt met van Praktijk voor Euthanasie:

Ik heb mij verbonden aan de Praktijk voor Euthanasie omdat ik recent heb ervaren hoe lijdende patiënten lang moeten wachten voordat zij in aanmerking komen voor euthanasie. Na overleg met de betrokken huisarts en SCEN-arts en een zorgvuldig voortraject, wil ik de hulpvrager kunnen helpen door het uitvoeren van de euthanasie.

Een voor mij inspirerend citaat:

invitum qui servat idem facit occidenti – Iemand tegen zijn wil in leven houden, staat gelijk met iemand doden. (Horatius, Ars Poetica 466-470)

Respectvolle begeleiding voor alle betrokkenen.

Bij de Praktijk voor Euthanasie begeleiden wij zowel de hulpvrager als de naasten tijdens het euthanasie traject.
Het is een zwaar en verdrietig proces waar u doorheen moet en daarom staat de trajectbegeleider altijd voor u klaar.
Zij begeleidt het emotionele aspect en neemt, samen met de arts, u volledig bij de hand.

Wilt u weten hoe het euthanasie traject er precies uitziet? Wij hebben dit stapsgewijs voor u neergezet

Het Euthanasietraject