Het tarief voor ons euthanasie traject.

De Praktijk voor Euthanasie heeft als doel om de hulpvrager respectvol te begeleiden en de naasten te ondersteunen. Dit op een vakkundige wijze en altijd volgens de actuele wet- en regelgeving. Om dit te waarborgen hanteren wij een vast tarief voor het euthanasietraject.

Een respectvol euthanasie traject.

De Praktijk voor Euthanasie is als particuliere onderneming gestart. Nodig, want regelmatig worden mensen met de wens voor euthanasie niet geholpen of moeten zij (te) lang wachten. De Praktijk voor Euthanasie is daarom niet verbonden aan een instelling of een zorgverzekeraar. Wel hebben wij uiteraard te maken met de wet- en regelgeving rondom euthanasie.

Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk. Wij nemen voor zowel de hulpvrager als de familie alle tijd die nodig is. Het is daarom niet altijd mogelijk om nieuwe euthanasie aanvragen aan te nemen.

Een respectvol euthanasie traject met een bewust beperkte beschikbaarheid.

De Praktijk voor Euthanasie is als particuliere onderneming gestart. Nodig, want vaak worden mensen met de wens voor euthanasie niet geholpen of zij moeten (te) lang wachten. De Praktijk voor Euthanasie is daarom niet verbonden aan een instelling of een zorgverzekeraar. Wel hebben wij uiteraard te maken met de wet- en regelgeving rondom euthanasie.

Persoonlijke aandacht vinden wij belangrijk. Wij nemen voor zowel de hulpvrager als de familie alle tijd die nodig is. Het is daarom niet altijd mogelijk om nieuwe euthanasie aanvragen aan te nemen.

De Praktijk voor Euthanasie streeft naar de juiste aandacht en maximale zorg voor hulpvragers dankzij ervaren en vakkundige trajectbegeleiding.

Begeleiding voor de hulpvrager.

De bij de uitvoering van uw laatste wens gebonden kosten worden vrijwel allemaal door uw ziektekostenverzekeraar vergoed. Zaken die onder het eigen risico vallen of overige zaken zullen wij u goed toelichten zodat u of uw nabestaanden niet voor verrassingen kom(t)en te staan.

Een zorgvuldig uitgewerkt euthanasie traject.

Het euthanasie traject kan een tijdrovend proces zijn en het is voor u belangrijk om deze tijd op de meest prettige manier met uw naasten door te kunnen brengen. Wilt u meer lezen over het gehele traject? Wij hebben het traject stapsgewijs voor u uiteengezet.

Het Euthanasietraject